Het eerste Spark vlog nu online

Na drie jaar al een vast contract

Healthcoin-app maakt regio gezonder

Happy Flowers

Gezond in dienst… wat nu?

Wanneer is in het nieuwe recht sprake van een arbeidsovereenkomst? Wat voor rechten en plichten zijn er dan in vogelvlucht aan te wijzen, voor werkgever èn werknemer?. Denk hierbij aan de aanzegtermijn, de duur van de opzegtermijn, de transitievergoeding, maar ook, bijvoorbeeld, aan de vraag of er een cao van toepassing is. Welke risico’s loop ik als ik mensen uit de participatiewet in dienst neemt? Wat gebeurt er als ze ziek worden? Hoe zit dat eigenlijk met de reguliere werknemer?

Vragen die je bezig houden en je mogelijk remmen om te besluiten mensen in dienst te nemen. Dat is niet per se nodig. Er zijn vragen en er zijn oplossingen. Die oplossingen worden u aangereikt door twee experts op dit gebied tijdens de Masterclass: Gezond in dienst…… wat nu?

Jan-Paul van Zanten, en Jacobien Frederix-Gianotten, beiden salary partner bij Capra advocaten in Den Haag. Capra is partner van SPARK. Jan-Paul en Jacobien zijn als advocaat reeds vele jaren werkzaam op het gebied van arbeidsrecht en arbeidsvoorwaarden. Hun werkterrein beslaat zowel het civiele alsook het ambtelijke arbeidsrecht. De convergentie tussen die beide gebieden, sedert de invoering van de WWZ, heeft de bijzondere aandacht. Zij werken veel met de Participatiewet en zijn daardoor in staat om aan de hand van de voorbeelden uit hun praktijk oplossingen aan te dragen voor (potentiële) vraagstukken. Zij helpen u hierbij om door de mogelijkheden en de onmogelijkheden van de Participatiewet en de Wet Werk en Zekerheid heen te kijken.

INFORMATIE:

Sprekers           Mr. J. van Zanten, mw. mr. G.G.E.A. Frederix-Gianotten

                     

Datum              24 april 2018

Locatie:            AREA071 in Leiderdorp

15.00 uur          Ontvangst en welkom

15.30 uur          Start Masterclass

17.30 uur          Informele afsluiting